Tag Archives: AIP

Giải Quyết Tình Trạng Thiếu Hụt Lao Động Bằng Cách Tăng Cường Nhập Cư Canada

Giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực quan trọng như [...]

Vì Sao Canada Là Quốc Gia Đáng Định Cư Nhất Trên Thế Giới?

Làn sóng định cư Canada cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nguyên [...]

Những Thông Tin Cần Biết Về Việc Nộp Thuế Canada Đúng Hạn

Bạn có từng thắc mắc liệu người nhập cư Canada, sinh viên quốc tế hay [...]

Nova Scotia Tiếp Tục Lập Kỷ Lục Về Số Người Nhập Cư

Nova Scotia tiếp tục vượt qua số lượng người nhập cư trước đây khi dân [...]