Đội ngũ I LINK GROUP

Mỗi thành viên trong đội ngũ I LINK GROUP chúng tôi phụ trách mỗi công việc khác nhau nhưng bổ trợ lẫn nhau để giúp quy trình công ty hoạt động trơn tru hoàn hảo.

Choi Joo Young

CEO Founder | Người Sáng Lập

Choi Si Young

Edu director | Giám Đốc Du Học

Đỗ Tường Vy

C.E.O secretary | Trợ Lý Giám Đốc

Nguyễn Thị Bích Trâm

Administrative staff | Nhân Viên HCVP

Nguyễn Thị Bích Trâm là người chịu trách nhiệm thực thi các đầu việc cụ thể trong phòng ban hành chính như thi hành cách công việc nằm trong kế hoạch lớn của mục tiêu kinh doanh chung (lễ tân, hậu cần tổ chức sự kiện, hội thảo, họp, gặp đối tác,…), theo dõi chế độ phúc lợi của nhân viên và các công việc khác (quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, đặt lịch hẹn,…).

Nguyễn Thiên Phương

Records Processing Staff | NV Xử Lý Hồ Sơ

Nguyễn Thiên Phương là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

– Thực hiện công việc tiếp nhận, xử lý giấy tờ, lưu trữ hồ sơ, thư mời và các thủ tục.
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
– Hoàn thiện hồ sơ của khách hàng theo yêu cầu các tổ chức.

Bạn có muốn gia nhập I LINK GROUP?

I LINK GROUP là công ty Hàn Quốc với môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp tương trợ lẫn nhau. Một môi trường không có sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Nếu bạn mong muốn được gia nhập vào đội ngũ I LINK GROUP, hãy theo dõi chuyên mục tuyển dụng của chúng tôi!