Tag Archives: nhập cảnh vào nước Canada

Cập Nhật Mới Nhất Về Chính Sách Nhập Cảnh Vào Canada

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân [...]

Chính Phủ Canada Thông Báo Điều Chỉnh Các Biện Pháp Biên Giới Của Canada

Hôm nay, Chính phủ Canada đang công bố những điều chỉnh sắp tới đối với [...]