Tag Archives: định cư tỉnh bang nova scotia

Quy Trình Tuyển Dụng Lao Động Nước Ngoài Ở Nova Scotia, Canada

Ở Nova Scotia có đến 92% công ty địa phương có ít hơn 20 nhân [...]

Chìa Khóa Mở Ra Cánh Cửa Nhập Cư Canada AIPP – Công Bố Kế Hoạch Nhập Cư Canada 2021 – 2023

Hôm nay, chúng tôi muốn mang đến cho mọi người thông tin cập nhật mới [...]