Tag Archives: biến thể omicron

Bộ Y Tế Canada Đưa Ra Các Biện Pháp Bổ Sung Để Ngăn Chặn Biến Thể Omicron

Để đối phó với những rủi ro do sự lây lan của biến thể Omicron [...]